Vránskeho 211/20, 97701 Brezno konzulta@konzultaplus.eu +421 917 120 019  
   

 
úvod

 
kto sme

 
čo robíme

 
kontakt
 

 
KURZOVÝ
LÍSTOK

 
UŽITOČNÉ
LINKY

 
ZAUJÍMAVÉ
LINKY

 
FIREMNÝ
ARCHÍV
 
VEDENIE
ÚČTOVNÍCTVA
jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vrátane spracovania daňového priznania a príslušných výkazov
SPRACOVANIE
DANÍ
spracujeme danové priznania a všetky príslušné výkazy a zabezpečíme ich elektronické odoslanie
MZDY A
PERSONALISTIKA
vedieme komplexnú personálnu a mzdovú agendu, zabezpečujeme komunikáciu so sociálnou a zdravotnou poisťovňou
PORADENSTVO
poskytujeme poradenstvo v oblasti podnikania, účtovníctva a daní
 
 
 
 
SME ÚČTOVNÁ
KANCELÁRIA
STABILNÁ AUDITORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ Naša firma je na slovenskom trhu od roku 1999.
Sme účtovná kancelária, v ktorej pracuje 8 kvalifikovaných
účtovníčiek. Profesionálny prístup, vysoká odborná spôsobilosť a
dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality nami poskytovaných služieb.
V roku 2016 sme získali pečať
"STABILNÁ AUDITORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ"
 
 
Ing. Miriam Mladšia
konateľka spoločnosti
miriamm@konzultaplus.eu
Janka Slameňová
jednoduché a
podvojné účtovníctvo
slamenova@konzultaplus.eu
0917 576 990
Evka Krnáčová
podvojné
účtovníctvo
krnacova@konzultaplus.eu
0917 120 019
Zuzka Kortánová
jednoduché
účtovníctvo a mzdy
kortanova@konzultaplus.eu
0917 195 181
Janka Gumanová
mzdy a
personalistika
mzdy@konzultaplus.eu
0908 911 514
 
 
 
 
 
STARÁME SA
O ÚČTOVNÍCTVO
NAŠICH KLIENTOV
Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo, DPH.
Spracovávame všetky druhy daňových priznaní a uzávierok, výkazov.
Zabezpečujeme elektronickú komunikáciu za našich klientov
s finančnou správou, sociálnou a zdravotnou poisťovňou.
Poskytujeme poradenstvo a konzultácie našim
klientom v oblasti účtovníctva, daní a podnikania.
Vedieme mzdovú a personálnu agendu.
Ponúkame aj jednorázové spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby,
ročnej účtovnej závierky a daňového priznania pre právnické osoby.
 
  + VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
Našim klientom vedieme jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vrátane spracovania daňového priznania a príslušných výkazov. Platiteľom DPH vedieme kompletnú agendu, vrátane kontrolných a súhrnných výkazov. Používame účtovný softvér MRP WINDOWS.

+ SPRACOVANIE DANÍ
Daň z príjmov fyzických osôb, Daň z príjmov právnických osôb, Daň z pridanej hodnoty, Daň zo závislej činnosti, Daň z motorových vozidiel. Našim klientom spracujeme daňové priznania a všetky príslušné výkazy a zabezpečíme v prípade potreby ich elektronické odoslanie.

+ MZDY A PERSONALiSTIKA
Našim klientom vedieme komplexnú personálnu a mzdovú agendu. Spracovávame mesačne mzdy, vyhotovujeme všetky potvrdenia pre zamestnancov, ročné zúčtovania. Zabezpečujeme komunikáciu so sociálnou a zdravotnou poisťovňou.

+ PORADENSTVO
Našim klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti podnikania, účtovníctva a daní.

 

 
 
 
 
KONTAKTUJTE NÁS Vránskeho 211/20, 977 01 Brezno
+421 917 120 019, +421 908 911 514
konzulta@konzultaplus.eu
 
 
 
 
  Vránskeho 211/20, 97701 Brezno konzulta@konzultaplus.eu +421 917 120 019  

 
NÁJDETE NÁS: NAŠE SLUŽBY: KONTAKT: MENU:  
+ vedenie účtovníctva
+ spracovanie daní
+ mzdy a personalistika
+ poradenstvo
KONZULTA PLUS, spol. s r.o.
Vránskeho 211/20
977 01 Brezno
IČO: 44 720 629
+ domov
+ kto sme
+ čo robíme
+ kontakt
+ kurzový lístok
+ užitočné linky
+ zaujímavé linky
+ firmený archív
 

  © 2017, KONZULTA PLUS, spol. s r.o. website by ITBAM